W kwietniu 2021 r. w sieci pojawiła się baza danych zawierająca imiona, nazwiska, numery telefonów i miasta związane z kontami założonymi na portalu Facebook. Wyciek pochodzi najprawdopodobniej z 2019 roku. Jeśli chcesz wiedzieć, czy twoje dane pojawiły się w sieci, wpisz poniżej swój numer telefonu komórkowego.

Wykorzystywane przez nas bazy mają odpowiednio 3'240'571 rekordów (polonia.csv) oraz 2'669'381 rekordów (Poland.txt) zawierają wyłącznie kryptograficzne skróty numerów telefonów z polskiej strefy numeracyjnej. Baza, która krąży po sieci, zawiera dodatkowo imiona, nazwiska, miasta, informację o dacie urodzin, zatrudnieniu...

Dane o zapytaniach wpisywanych w formularz NIE są logowane.

Informacje kontaktowe: @ljachowicz oraz @rebacze.